Indu Dhungana

B. Regmi

Sujan Kafle

Indra Chauhan

Ramchandra Adhikari

Dr. Toyanath Adhikari

Arun Baral

Khagraj Baral

Dibi Khadka