Prembahadur Bohora

Lekhnath Chettri

Silva Levi

Ashwini Koirala

Laxmiprasad Gautam

Captain Rameshwar Thapa

Biplab Pratik

Ganesh Adhikari

Dr. Nirmal Gyawali