Michael Mandelbaum

Satya Narayan Kalika

Jana Kalyan Parajuli

Associate Prof. Dr. Binod Bashyal

Prof. Pawan Kumar Ojha

Shri Dolraj Aryal

Prof. Dr. Yaunandan Upadhyaya

Dr. Pabitra Bahadur Khadka

Ananta Raj Luitel