Prollas Sindhuliya

Ganesh Rasik

Brajesh

Pushpakamal Dahal 'Prachanda'

Krishnadip Sigdel

Damodar Neupane

Padamraj Acharya

Krishna Prasad Paudel

Tanka Nath Acharya